Vstup pro abonenty:


Rychlá pomoc:


Moje publicistická revue Iglau.cz

Publicistika, revue, historie, zajímavosti. glosy, legendy...

4.8.: Zemětřesení roku 1328: Zánik Staré Jihlavy

3.8.: Výročí: Do naší doby se vrátili mučedníci...

2.8.: Tajemná zahrada a její zakladatel

29.7.: Most v Údolí mordů

2.12.: Proč dávný jihlavský adventní věnec měl svíček šest?

31.10.: Z jihlavských popravišť

29.10.: Říjen 1918 v Jihlavě...

27.10.: Svatý Václav mistra Šlezingera u Minoritů...Denní zprávy z Vysočiny:
Nejstar?í regionální deník (zal. 1996):

15.6.: Ze zámku ve Velkém Meziříčí: hrací skříňky a přístroje

15.6.: Táborská zoo odchovala další dvě zubří mláďata. Jména jim opět vybere veřejnost, šťastlivci zubry osobně nakrmí

15.6.: Po nárazu do stromu na silnici mezi Kamenicí a Pavlínovem zemřel řidič osobního auta

15.6.: Lidé mohou posílat peníze na účet a pomoci tak obětem požáru, který vzplál v domě v Novodvorské ulici v Třebíči

15.6.: Barokní socha svatého Václava stojí v Kotlářské ulici v Třebíči

14.6.: Z policejního deníku: zloděj se vloupal do domu, škoda je 30 tisíc; řidič pod vlivem drog a bez řidičáku z místa dopravní nehody utekl

14.6.: Volně pobíhající psi na okraji Jihlavy směrem na Pístov ohrožují hnízdící čejky chocholaté

14.6.: Uplynulo čtyřicet let od úmrtí architekta Bedřicha Rozehnala, projektoval nemocnici v Novém Městě na Moravě. Do zdravotnických staveb vnesl světlo, vzduch

14.6.: Třináctiletá samice levharta perského porodila první mládě, samička se má čile k světu

14.6.: Speciální kontrola se zaměřila na měření emisí. Při zjištění závady u vozidla omezili technickou způsobilost na dobu třiceti dnů
Web věnovaný
astrologii...
Provozuje:
Vitaeelhomeo Ltd.
správce stránek:
Leo |vančara
tel. 777 307 887
email: leo@cwbc.cz
URL: leo.cwbc.cz

Horoskopy | astrologie | homeopatie | homeopatický eshop | FAQ


Astrologie | Homeopatie | O astrologii filosoficky | Zajímavosti

Zdrav. ohrožení dle data narození | Konstelace a zdravotní potíže

Sady XIV. svatých Pomocníků a jejich výpočet podle data narození

Astrologická signaturní homeopatie
(Homeopatická metoda řešení obtížných transitů hermetickými signaturami)

Každý rok v horoskopu každého z nás dochází k několika obtížným transitním konstelacím, takzvaným "transitům".
(Vysvětlivka: zjednodušeně řečeno, transitem je nazýván aspekt - ať již špatný či dobrý - planet aktuálně jdoucích po nebi k jednou kdysi již pevně danému postavení planet v osobním horoskopu narození každého člověka. Tedy ještě konkrétněji: pokud například aktuálně postavený Saturn "doběhne" někdy v příštích měsících na místo, kde byla při vašem narození umístěna Venuše, pak se jedná o transitní konjunkci Saturn-Venuše, což nám může dopředu signalisovat v tom čase například depresi, nemoc či momentální finanční nesnáze - to lze poté přesněji určit dle místa v horoskopu narození, kde konkrétně k této konjunkci dochází.)Podle mého názoru žádná z obtížných transitních konstelací mezi body horoskopu nikdy tyto problémy člověka sama o sobě NEZPŮSOBUJE - planety nikdy neřídí ničí osud, jen nám dávají vědět, že se v našem životě blíží nějaký problém či naopak období dobré k našemu dalšímu růstu. A stejně, jako nám transity planet a dalších bodů horoskopu dávají na vědomí čas a bližší určení události, stejně tak nám byla již při založení tohoto světa dána šance z jejich postavení vyčíst pokud možno co nejvíce ZPŮSOBŮ, jak se očekávaný problém pokusit vyřešit.
Viz Davidovo zvolání, že "Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha vypovídá o díle Jeho rukou"
(Žalm 19)
Zvěrokruh je rozdělen na 360 stupňů, přičemž antičtí astrologové již před dávnými staletími přiřadili každému z těchto stupňů jako jeho bezvýhradného vládce jednu ze sedmi tehdy známých planet - Slunce, Lunu, Merkura, Venuši, Marta, Jupitera či Saturna. (Mnozí moderní astrologové - a podle mého názoru ke své veliké škodě - tento systém většinou dávno opustili, nicméně mne praxe neustále dokola přesvědčuje o tom, že tento prastarý model funguje až překvapivě přesně a bezchybně.)

Moje metoda řešení obtížných transitů spočívá právě na předpokladu, že posoudíme-li postavení konkrétních planet či bodů horoskopu, účastňujících se nepříjemných aspektů, navíc s přihlédnutím ke zmíněným stupňům zvěrokruhu a k jejich vládcům, dostaneme přesný obraz o tom, které planety (ať již přímo transitní a radixové, či "jen" jako planety v roli vládců stupňů) se na obtížném transitu podílejí. A protože každá se sedmi tradičních astrologických planet má současně odpradávna přiřazeny své konkrétní "hermetické signatury" (tedy například kov, kámen, den v týdnu, tón, léčivo, barvu, rostlinu či zvíře), lze poměrně dosti přesně určit, kterých z těchto hermetických signatur užít například i k řešení očekávaného konkrétního nepříjemného transitu v horoskopu člověka.

Čili, velmi zjednodušeně řečeno, bylo by teoreticky možné v transitním horoskopu vypočtené obtížné období jaksi vyrušit či "negovat" například zpíváním tónu o určité výšce či nošením náramku z určitého kovu po dobu trvání takového transitu.
Jenže tyto postupy užití signatur, ačkoli samy o sobě fungují poměrně účinně, jsou mnohdy reálně prakticky neproveditelné. Například totiž onen již zmíněný přesný tón, jakožto hermetickou signaturu konkrétního stupně zvěrokruhu, by bylo nutno zpívat někdy i řadu týdnu až měsíců v přesné výšce přirozeného ladění. Se zvířetem, příslušejícím zase k určité planetě, bychom se museli také intensivně mazlit od rána do večera, popřípadě je přímo sníst. Masivní užívání bylin má vůbec desítky vedlejších a někdy i velmi nebezpečných úskalí a kupříkladu střídání mnoha drahých kamenů či vzácných kovů na svých špercích - podle zrovna té či oné planety či astrologického stupně - rovněž také není každému zrovna lehce dostupné...

A tak astrologům i jejich klientům, obracejícím se k nim v naději, právě zde může podat pomocnou ruku - velmi účinně, dostupně a levně - medicinské odvětví zvané homeopatie! Tento obor (navíc příbuzný s hermetikou, alchymií i astrologií daleko více než je dosud obecně známo) totiž využívá k léčení nikoli fyzickou přítomnost určitého jedu, kovu, byliny, látky či léčiva, ale pouze jejich INFORMACI. A tak zatímco například přímé užití rtuti (jakožto kupříkladu signatury planety Merkur) je pro živý organismus smrtelné prakticky skoro vždy, homeopatikum, které v sobě nese pouze - jak já soukromě nazývám SPIRITUS čili DUCH - tedy INFORMACI tohoto kovu (v případě rtuti například homeopatikum Mercurius), je naprosto bezpečné. Navíc například alchymistům již dávno známé léčivé účinky rtuti do našeho organismu homeopatikum stoprocentně předá, a to s účinností až ohromující. Přes veškeré pochyby, posměšky i vrtění hlavou mnohých "expertů" popsané jevy stále znovu a znovu fungují, možná proto, že nikdy dosud asi nepřestalo platit Vergiliovo antické moudro "Mens agitat mollem", tedy, že DUCH vládne hmotou!
A tak je možno, díky spojení astrologie, homeopatie a správného využívání hermetických signatur, řešit často až překvapivě úspěšně většinu nepříjemných transitů během našeho života. A to nejen k léčení přímých zdravotních komplikací či nemocí souvisejících často s těmito transity, ale kupodivu i k napravení mnohých psychických či dokonce i finančních a vztahových problémů naznačených komplikovanými konstelacemi v našich horoskopech...
A že tato metoda funguje, mne samotného (a nejen mě!) dnes a denně přesvědčuje sám život!

Upozornění: Je myslím každému zjevné, že touto metodou nebudeme nahrazovat akutní a k zachování života nutné lékařské zákroky! Akutní zánět "slepého střeva", subdurální krvácení do mozku či zlomenou nohu nebudeme zcela jistě primárně léčit pouze pomocí homeopatie hermetických signatur (i když v mnohých případech jsou pronikavé úspěchy této metody popsány i u těch nejvážnějších diagnos). Nicméně i tak je tato metoda "astrologické signaturní homeopatie" vhodna v každém případě k účinnému DOPLNĚNÍ primární akutní lékařské péče a k rychlému doléčení choroby.
Pokud chcete vypracovat svůj vlastní transitní horoskop, včetně návrhu na řešení vašich případných budoucích obtíží přesně na míru touto metodou astrologické signaturní homeopatie, rád vám pomohu:
Můj telefon: 777 307 887 nebo email: leo@cwbc.cz

Léčím akutní i chronické nemoci:


On-line homeopatická léčba:
Pokud vás trápí nemoc či zdravotní neduh, můžete mě kontaktovat, a já se vám obratem pokusím nalézt vhodný způsob vaší léčby pomocí osvědčených astrologicko - homeopatických metod. (V duchu zákonů homeopatie léčím zásadně nikoli pouhé příznaky, ale pokouším se vždy nalézt vlastní příčinu a podstatu onemocnění.) Proto i vaše léčba by měla být zaměřena na vaše celkové uzdravení a ne jen na potlačení aktuálních potíží!

Vaši nemoc můžete začít řešit hned teď a nemusíte nikam jezdit. Využijte rychlé a pružné eletronické konsultace (můžete mě kontaktovat kdykoli na tomto emailu: leo@cwbc.cz). Za pomoci rychlé astrologické diagnosy a rychlé emailové komunikace s vámi jsem následně velmi rychle schopen pro vás připravit a obratem vám zaslat vaše homeopatické léky uzpůsobené přímo pro léčbu vašeho onemocnění!

Běžná základní cena léčby se pohybuje okolo 900,- Kč - což zahrnuje úvodní elektronické konsultace, následné vypracování vaší diagnosy a současně i rychlé navržení detailního postupu vaší léčby! Přesně namíchané homeopatické léky pro vaši terapii - většinou v ceně nepřesahující 100 Kč - vám následně mohu zaslat i poštou (pokud si to budete přát). Také ale máte možnost si předepsané homeopatické léky koupit v některých lékárnách, které homeopatika vedou...

Upozornění: běžná cena za každou další případnou on-line konsultaci či případ se pohybuje okolo 300 Kč - moji stálí klienti mají slevy!

horoskopy na týden, měsíc, rok horoskopy narození partnerské horoskopy Homeopatie
horoskopy na určitý den (na termín operace, důležité jednání...) léčba Reiki formace podvědomí

Sháníte marně nějaký homeopatický lék?
Jsem vám schopen připravit a dodat (pomocí přístrojů využívajících tzv. psychodynamisace) prakticky jakýkoli homeopatický lék, a to v kterékoli potenci! Připravím vám na přání také originální polykomponenty (tedy více účinných homeopatik obsažených v jednom jediném léku).


Běžná cena se pohybuje okolo 100,- Kč za ampuli léku (v balení cca 140 granulí). Zasílám během dvou dnů poštou!

horoskopy na určitý den (na termín operace, důležité jednání...) partnerské horoskopy
Homeopatie horoskopy narození formace podvědomí léčba Reiki horoskopy na týden, měsíc, rok

Účinné léky v chřipkovém období
Pomocí přístrojů využívajících tzv. psychodynamisace připravuji různé speciální homeopatické polykomponentní léky (více účinných homeopatik namíchaných do jednoho léku) cílené na pomoc v právě nadcházejícím období respiračních onemocnění a chřipek. Obsahují v různých potencích mj. například Mercurius solubilis, Belladonnu, Pyrogenium, Lachesis mutus apod. Tyto polykomponenty jsou ve většině případů účinnou prevencí i rychlou a kvalitní léčbou rovněž takzvané "prasečí chřipky"!


Běžná cena se pohybuje do 150,- Kč za ampuli léku (v balení cca 140 granulí). Zasílám během dvou dnů poštou!Můj telefon: +420 777 307 887 a email: leo@cwbc.cz

Kontakt na mne
Leo P. Švančara:
Poslat email L. Švančarovi...leo@iglau.cz
Telefon na Lea Švančaru...+420 777 307 887
Další moje příspěvky:

Humoresky bedřichovské

Moje vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- Příběh dušičkový…

- Jak hospodář Václav chtěl tak usilovně život zachránit, až o něj přišel…

- Děkanovo kvarteto, aneb, jak většina má vždy patrně asi pravdu.

- Listopad 1989: Koncert ve Vlašimi, demonstrace nefachčenek – a také co tehdy prorocky odhadl starý kněz.

- Jak se moje pomsta udavačskému komunistickému dědkovi skrze krásné ženské nohy proměnila v trojku z chování.

- Proč měl jihlavský adventní věnec nikoli čtyři, ale šest svíček?

- Těžké hříšníky jejich vlastní hříchy ani do hrobu někdy nepustí…

- Příběh dušičkový, aneb jak jsem se už nikdy nestal mrakopravcem.

- Co povyprávěl starý skicář o poslední šachové partii s mým dědečkem?

- Příběh ztraceného kocourka Mňouka…


 


Copyright © 2009-2018 Leo Pavel Švančara. All Rights Reserved. Tento web, zaměřený na témata astrologie a homeopatie je součástí homeopatického serveru XVI. Svatých pomocníků, provozovaného britskou homeopatickou společností Vitaeelhomeo Ltd.

Právě je zde on-line 4, počet návštěvníků dnes 110 (čtenářů včera: 308), čtenářů tento měsíc 4795, kartičky: 18