• počítám váš horoskop... •
- astro.iglau.cz -
Online horoskop 24 hodin denně!
Vstup pro abonenty:


Tento horoskop vám může být po 24 hodin denně k disposici, a to za pouhou jednu korunu na den!
Přístup ke všem funkcím tohoto horoskopu získáte velmi jednoduše:
svoje předplatné ve výši 1 koruny na den (například na 50 dnů 50,- Kč, na rok dopředu 365,- Kč, na deset let 3650,- Kč, atd...) stačí zaslat na můj účet
č. 3 050 009 621/6800
a při platbě uvedete PŘESNĚ vygenerovaný variabilní symbol: 981454 Tento variabilní symbol č. 981454 se automaticky stane v okamžiku, kdy bude vaše platba připsána (většinou do jednoho dne), vaším jedinečným heslem pro odemknutí této aplikace na přesně vámi předplacenou dobu!
ť Máte-li jakýkoli dotaz, ptejte se: leo@iglau.cz Ť
A proč tomu tak je?
Protože - jak ukazuje nejen moje zkušenost, vždy by měl existovat jakýsi vyrovnaný koloběh - či chcete-li výměna - energie. A jak zachovat onen tok energie mezi těmi kdo prospěšné informace poskytují a těmi, kterým mohou pomoci? Nejjednodušší cestou je jakákoli protihodnota - byť by byla alespoň symbolická. A proto ta jedna koruna za používání této jinak plně profesionální aplikace.
Tam, kde se totiž "koloběh" energie zastaví, protože jedna strana dává a druhá přijímá - bez protislužby a bezplatně - přestávají vždy věci najednou fungovat. A to neplatí jenom o léčitelství, astrologii či homeopatii...

Zde vpravo máte k disposici souhrn celého vygenerované transitního horoskopu pro vás! Samozřejmě, vše co je zde uvedeno, platí výlučně pro osobu, jejíž data narození jste zadali do formuláře. Proto se nepokoušejte řídit radami, které byly vygenerovány pro narození jiných osob - na vás totiž v tu chvíli platí zcela jiné konstelace!
Tento souhrn bere v úvahu vzájemné postavení Luny a vašich nativních planet, dále průchody Luny lunárními stanicemi a body; dále pak jednotlivé konstelace transitních planet ke všem důležitým bodům vašeho nativního horoskopu a rovněž přihlíží k výkladu k aktuálnímu průchodu Luny zvířetníkem.
Pro podrobné získání všech relevantních informací je však zapotřebí prostudovat často i podrobné konstelace níže na stránce!

Zde vám je vygenerován váš horoskop v okamžiku narození a vpravo pak postavení planet ve vybraném okamžiku. U planet jsou uvedeny stupně, na nichž stojí, a také, zda jsou v té chvíli takzvaně retrográdní (R), což znamená jejich trvalejší vliv, a zda jsou v takzvaném Exilu či v Pádu (v tom případě totiž taková planeta působí negativně zejména v oblasti zdraví)

Zde je popsáno přesně aktuální postavení i veškeré aspekty Luny, a to jak k vašim nativním planetám - jsou-li v této chvíli zrovna nějaké - tak i momentální postavení Luny na obloze v okamžiku, který jste zadali jako transitní!
Protože Luna podle prastarých astrologických vědomostí ovlivňuje naše každodenní konání prakticky nejvíce, věnujte, prosím, pozornost vždy nejprve těmto údajům a výkladům. Mohou vám napovědět co je dobré zrovna ve vybrané chvíli dělat, na co si naopak dát pozor a čemu se případně úplně vyhnout.
Všechny konstelace Luny na nebi ke Slunci - tedy úplněk, nov a jednotlivé čtvrti - zde doplňují i případné trigony a sextily Luny na Slunce, což jsou velmi příhodné aspekty, které vždy na několik hodin prakticky zcela potlačují ostatní špatné konstelace v horoskopu člověka!

Zde máte k disposici vygenerované transity planet na nebi k bodům, kde stály vaše planety v okamžiku, který jste zadali jako datum a čas narození. Je vám k ruce i popis těchto konstelací.
Transity, pokud ve zvolené chvíli existují, jsou zde seřazeny sestupně - od pro vás nejdůležitějšího, přes ty důležité až k méně důležitým!

Úplně dole pod výpisem aktuálních transitů - existují-li ve zvolené chvíli nějaké - je uveden přesný lunární kalendář pro zvolený den a hodinu i s popisem, co které postavení Luny ve zvířetníku znamená. Tento kalendář je obecně platný pro všechny bytosti, nicméně konkrétní konstelace v horoskopu každého z nás mají vždy přednost! Pokud tedy vaše transitní konstelace toho dne naznačuje, že byste něco dělat měli či naopak neměli, dbejte raději toho, a to bez ohledu na momentální postavení Luny v obecném lunárním kalendáři!!!

Vysvětlivky:
Transit - postavení planety ve zvoleném dni a okamžiku na bod, v němž stála některá planeta v horoskopu narození. Jsou transity dobré - trigon, sextil - a také špatné - kvadratura a oposice. Konjunkce je někdy dobrá, jindy špatná. V případě Jupitera či Venuše je například vždy dobrá, v případě Saturna či Marta vždy špatná. Tento můj program jednotlivé konjunkce již automaticky důsledně rozlišuje!
Mundánní aspekt - postavení planet na obloze vzájemně mezi sebou ve zvoleném dni a okamžiku.
Kontakt na mne
Leo P. Švančara:
Poslat email L. Švančarovi...leo@iglau.cz
Telefon na Lea Švančaru...+420 777 307 887

Co umí tento online horoskop?

Od této chvíle má KDOKOLI možnost si na kterýkoli okamžik nechat spočítat svůj poměrně velmi přesný profesionální transitní horoskop

Svůj transitní horoskop až do roku 2050 (zatím!) tak nyní může mít opravdu každý, aniž by přitom musel mít jakékoli odborné astrologické znalosti!!!

Nejdříve rada na zkoušku:
Zkuste si v této aplikaci zadat ke svému přesnému datu narození několik dat z vaší minulosti, kdy jste si jisti, že došlo ve vašem životě k důležité události (jedno, jestli dobré či špatné), a možná se během několika vteřin s údivem přesvědčíte, jak astrologie funguje!
Navíc takto jednoduše velmi přesně zjistíte, které konkrétní transity a kterých planet mohou být právě pro vás velmi důležité, protože provázely více vašich životních událostí (a můžete si tak na ně v budoucnu dávat větší pozor!), a které naopak nemusíte zrovna vy osobně brát příliš na vědomí.

V této aplikaci si návštěvník jednoduše vloží datum (a čas, pokud jej zná) svého narození, a aplikace sama vypočítá všechny vztahy mezi tím, jak stály relevantní planety přesně v okamžiku jeho narození a mezi současným aktuálním okamžikem (nebo i jiným časovým okamžikem, libovolně navoleným, a to v rozmezí roků 1900 až 2050!).

Současně s tím tato aplikace - snad, doufejme, že poměrně srozumitelně i běžnému čtenáři - vypíše výklady všech důležitých zjištěných konstelací.

Tento horoskop umí spočítat každému návštěvníkovi webu, jenž zná datum a alespoň přibližný čas svého narození, jeho "konstituční homeopatika".

Tato online aplikace navíc zobrazuje na vybraný okamžik přesný průchod Luny takzvanými 28 židovsko-arabskými "Lunárními stanicemi" i s výkladem

Navíc vám tento horoskop spočítá aspekty aktuálně postavené Luny k postavení Luny ve vašem horoskopu narození (dle astrologických vědomostí je právě znalost vzájemného postavení nativní a transitní Luny základem úspěšného každodenního "boje proti osudu")

Toto webové rozhraní i zobrazuje ve kterýkoli okamžik, kdy je který meridián v těle aktivní a co to pro člověka v tu chvíli ze zdravotního i psychického hlediska znamená. (Meridiány jsou - zjednodušeně řečeno - jakési "energetické dráhy" propojující vždy více orgánů - využívají se mj. i v akupunktuře, akupresuře a pod.)

Online automatický horoskop na míru...

Sdílet tento horoskop

  1. Poskytuje souhrnný výklad vašich osobních konstelací ke každému okamžiku, který si vyberete!
  2. Spočítá vám automaticky transitní horoskop k vašemu narození na kterýkoli okamžik v rozmezí let 1920-2020!
  3. Vypočítá vám vaše konstituční i aktuální homeopatika!
  4. Zobrazuje průchody Luny 28 arabskými Lunárními stanicemi i s výkladem!
  5. Počítá aspekty Luny k postavení vaší Luny ve vašem horoskopu narození!
  6. Zobrazuje vám na kterýkoli okamžik, kdy je který meridián v těle aktivní a co to pro vás znamená
  7. Zobrazuje vám přesně na míru doplněný přesný lunární horoskop!

Zadání vašeho horoskopu:

Vložte datum, pro které chcete vypočítat transit:
hodina: minuta: Dnes?

Zde vložte svoje datum narození: *) hodina: minuta:
*) - Upozornění:všechny funkce horoskopu jsou k disposici pouze předplatitelům - tato free verse slouží pouze jako ukázka (počítá vše přesně, ale nelze měnit datum narození osoby, pro kterou je horoskop počítán! Všechny zde vypočítané údaje, transity i homeopatika tedy platí jen pro fiktivní osobu!).
Přístup ke všem funkcím tohoto horoskopu získáte velmi jednoduše:
svoje předplatné ve výši 1 koruny na 1 den (například tedy na 50 dnů 50,- Kč, na rok dopředu 365,- Kč, na deset let 3650,- Kč, atd...) stačí zaslat na můj účet č. 5127171600 / 4000 (LBBW Banka) a při platbě uvedete PŘESNĚ vygenerovaný variabilní symbol: 981454 Tento variabilní symbol č. 981454 se automaticky stane v okamžiku, kdy bude vaše platba připsána (většinou do jednoho dne), vaším jedinečným heslem pro odemknutí této aplikace na přesně vámi předplacenou dobu!
ť Máte-li jakýkoli dotaz, ptejte se: leo@iglau.cz Ť
Pokud jste mi již nějakou platbu odeslali, zde můžete zkontrolovat, zda již došla na můj účet.
Zde zadejte variabilní symbol vaší platby:Astrologie | Horoskopy | Hypnoterapie | Reiki | Podvědomí | FAQ z astrologie, hypnozy, eft...

Copyright © 2009 Leo Pavel Švančara. All Rights Reserved. Tento web, zaměřený na témata astrologie, na horoskopy, hypnozu, EFT, aktivní formaci podvědomí a Reiki, provozujeme v rámci našich serverů Regionalist.cz, Iglau.cz a CWBC.cz

Právě je zde on-line 2, počet návštěvníků dnes 230 (čtenářů včera: ), čtenářů tento měsíc
2